Mediation

Conflictbemiddeling

Mediation
Mediation is een manier om met behulp van een deskundige mensen zelf tot een oplossing van een conflict te laten komen. Soms kom je zelfstandig weer uit een conflictsituatie, maar vaker is het nodig om langs juridische weg of via een buitenstaander tot een oplossing te komen. Partijen zien de oplossing niet omdat ze vastlopen in emoties of in een machtstrijd. Vaak gaat dit ten koste van de onderlinge relatie en is de uitkomst van het conflict niet altijd bevredigend.

De mediator
De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en zorgt dat er ruimte ontstaat voor het vinden van creatieve oplossingen.

Er samen uitkomen
De mediator zorgt dat beide partijen hun emoties de juiste plaats kunnen geven en ieders belangen en het probleem duidelijk worden gedefinieert. De mediator is getraind in onderhandelingstechnieken en conflicthantering en heeft kennis van pshychologie en van communicatie.

Voordelen van mediation

  • een informele procedure,
  • winst voor beide partijen,
  • aandacht voor het individu,
  • een betere relatie tussen beide partijen,
  • gedeelde kosten.

Voorwaarde
Voorwaarde voor mediation is de bereidheid van twee partijen om gezamenlijk een oplossing te vinden.

 

naar boven

           "Ik ben steeds op zoek naar betekenis en fundamentele waarden van gebeurtenissen. Deze nieuwsgierigheid naar het waarom en waartoe geldt ook voor andere mensen. Door mezelf te spiegelen in de ander onstaat inzicht en zelfkennis en ben ik wederkerig ook spiegel voor de ander "