Training

De weg naar succes

Je werkend bestaan is meer dan gevuld?
Waarschijnlijk heb je altijd veel te doen. Je leven lijkt te bestaan uit sprongen van het ene moment naar de andere gebeurtenis, zonder tijd voor bezinning. In schaarse momenten van rust vraag je jezelf af: 'Waar gaat het eigenlijk naar toe?' en 'Is dit zoals ik het wil?'. Maar voor je een antwoord hebt kunnen formuleren, wordt je aandacht al weer weggezogen.
Wil je een compleet leven leiden; het beste halen uit jezelf en je werk? Sta dan eens serieus stil bij jezelf.

Doel
Doel van het programma is een betere afstemming te vinden tussen je eigen inspiratie en dat wat op je pad komt. Zijn je bezigheden in overeenstemming met wat je echt belangrijk en waardevol vindt? Door dit te onderzoeken leer je je diepste drijfveren en doelstellingen kennen, en daarop in te spelen. Deze training helpt je om ge´nspireerd en enthousiast in werk en teven te kunnen (blijven) staan, met bezieling en authenticiteit.

Aantal modules
Het programma bestaat uit 5 modules. Elke dag wordt een ander onderwerp behandeld.

Thema's zijn

• Waar kom ik vandaan?
• Onderzoek van heden en toekomst.
• Beleven van innerlijke stilte.
• Maatschappelijke context: ik, mijn werk en de wereld.
• Hoe zie ik mijn bestemming?

Rode draad
De rode draad hierin loopt via verleden, heden en toekomst naar het hier en nu, om daarin stil te staan bij wat er innerlijk bij u leeft. Vanuit dit contact met uzelf, wordt de verbinding gelegd met de buitenwereld.
De bestemmingsvraag vormt het sluitstuk van het programma.

Duur
5 Bijeenkomsten van 2 dagdelen.

Aantal deelnemers: Maximaal 8, minimaal 6.

Trainers / Begeleiders
Heleen Arends, www.arendsadvies.com
Herbert Minderhoud, wwww.herbertminderhoud.nl

naar boven